قیمت ضد یخ بتن 20 لیتری

قیمت ضد یخ بتن 20 لیتری، برای خرید ضد یخ بتن مسلح لطفا روی عکس زیر کلیک نمایید.

برسی قیمت انواع ضد یخ بتن مایع، یکی از مکمل های بتن در فصل زمستان ضد یخ است.

از این ماده برای کم کردن نقطه انجام بتن هنگام بتن ریزی در یخ بندان استفاده می شود.

این افزودنی بتن انواع مختلفی دارد، از جمله ضد یخ بتن بدون کلراید، نسبت ضد یخ بتن به سیمان معمولا در شرایط آزمایشگاهی مشخص می شود.

این ماده نباید مستقیما بر روی سیمان خشک ریخته شود، اگر این ماده دارای کلراید باشد موجب خوردگی و زنگ زدگی میلگرد و آرماتور های موجود در بتن مسلح می شود.

این افزودنی را از نمایندگی ضد یخ بتن خریداری نمایید.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create your website with WordPress.com
Get started
%d bloggers like this: